Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ο ενοριακός ναός Αγίου Νικολάου στην Πόθια Καλύμνου.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / / / Κάλυμνος
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική, Σύγχρονη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου Ρόδο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Εκκλησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-06-2011
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/106664/5451/29-11-2006, ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/14-12-2006