Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αγροτική εγκατάσταση (κτίριο κατοικίας, ελαιοτριβείο, αποθήκες) στις Ασβεσταριές Κατηχωρίου, στην Πορταριά Μαγνησίας, φερομένης ιδιοκτησίας Κων/νου Τουλούδη
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ / Κατωχωρίου /
Θέση Ασβεσταριές
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Αγροτική Οικονομία, Βοηθητικοί Χώροι, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Θεσσαλίας Βόλο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 29-04-2010
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/100039/2734/17-3-2008, ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/10-4-2008