Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ι. Ναός και Κωδωνοστάσιο Αγίου Δημητρίου Κατσούρη
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΑΡΤΑΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ / ΦΙΛΟΘΕΗΣ / Κιρκιζατών / Πλησιοί
Θέση
Τύπος Κήρυξης αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου Κωδωνοστάσια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Κωδωνοστάσια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
18η ΕΒΑ Άρτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-05-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 26-10-1923, ΦΕΚ 328/Α/14-11-1923
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/40506/1299/30-6-1997, ΦΕΚ 805/Β/8-9-1997