Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Κάστρο», Δ.Δ. Βούλπης, Δήμου Απεραντίων, Νομού Ευρυτανίας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΑΓΡΑΦΩΝ / ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ / Βούλπης /
Θέση «Κάστρο»
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Αμυντικά Συγκροτήματα, Πύργοι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Κλασική, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΔ' ΕΠΚΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-09-2010
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/70370/3615/30-9-2009, ΦΕΚ 516/ΑΑΠ/2-10-2009
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ45/87879/3738/30-9-2009, ΦΕΚ 516/ΑΑΠ/2-10-2009