Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ιστορικός Τόπος περιοχής «Σπιθάρι - Παναγιά - Άνω Κάμπος» στο Δ. Δ. Μουσιωτίτσας
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΔΩΔΩΝΗΣ / ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / Μουσιωτίτσης /
Θέση «Σπιθάρι - Παναγιά - Άνω Κάμπος»
Τύπος Κήρυξης ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου Ιστορικοί Τόποι
Χρονική Περίοδος Σύγχρονη
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Ηπείρου Ιωάννινα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-08-2010
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/31580/834/15-5-2009, ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/10-6-2009