Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Αρχαιολογικός χώρος η περιοχή "Άγιοι Απόστολοι - Χρυσή Ακτή Χανίων", περιφερείας Δήμου Νέας Κυδωνίας Ν. Χανίων.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΧΑΝΙΩΝ / ΧΑΝΙΩΝ / ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ / Αγίας Μαρίνης /
Θέση Άγιοι Απόστολοι - Χρυσή Ακτή Χανίων
Τύπος Κήρυξης αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου Εγκαταστάσεις Εξόρυξης, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Πρωτοχριστιανική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-08-2009
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΑΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/66776/3382/11-8-2005, ΦΕΚ 1236/Β/1-9-2005