Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Ο νερόμυλος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αλεποχωρίου Μπότσαρη στο Δήμο Λάκκας Σουλίου στο Νομό Ιωαννίνων.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΔΩΔΩΝΗΣ / ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ / Αλεποχωρίου Μπότσαρη /
Θέση
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου Μύλοι
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις Νερόμυλος
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2010
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/22785/672/28-3-2006, ΦΕΚ 456/Β/13-4-2006