Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου Κτίριο στις οδούς Δ. Παπαδάκη και Γεφύρι στη συνοικία Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως Σύρου, ιδιοκτησίας Γεωργίου Βοσκουδάκη. Αποχαρακτηρισμός.
Περι Ενότητα / Δήμος / Δημ Ενότητα / Κοινότητα / Οικισμός ΣΥΡΟΥ / ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ / ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ / Ερμουπόλεως / Ερμούπολις
Θέση οδοί Δ. Παπαδάκη και Γεφύρι στη συνοικία Αγίου Γεωργίου
Τύπος Κήρυξης νεώτερο μνημείο, αποχαρακτηρισμός
Είδος Μνημείου Αστικά Κτίρια, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Κυκλάδων Σύρο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-07-2006
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/14325/1042 π.ε./3-5-1976, ΦΕΚ 709/Β/28-5-1976
ΥΑ ΥΠΠΕ/Γ/42076/1883/29-9-1979, ΦΕΚ 985/Β/27-10-1979