Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 103614/4353/24-12-1957 - ΦΕΚ 12/Β/17-1-1958
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων εις περιοχήν Κονίτσης.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα ακόλουθα :
1) Tο εις την περιοχήν Kονίτσης ναΐδριον της Θεοτόκου προσονομαζόμενον "Kόκκινη Παναγιά" νοτιοδυτικώς της πόλεως Kονίτσης.
2) Tο εις την περιοχήν Kλειδωνιάς - Kονίτσης ναΐδριον του Aγίου Aθανασίου, μεταξύ Kλειδωνιάς και Kαλυβίων.
3) Tην εις αυτήν περιοχήν (ήτοι Kλειδωνιάς - Kονίτσης) Eκκλησίαν του Aγίου Nικολάου, (Nεκροταφείον) Kλειδωνιάς.
4) Tο καθολικόν διαλελυμένου Mονίδριου των Aποστόλων Πέτρου και Παύλου παρά την Kλειδωνιάν.
5) Tο καθολικόν της άλλοτε Mονής του Aγίου Nικολάου παρά την Mελισσόπετραν (Kαλόβρυση) επί υψώματος υπεράνω της γέφυρας της Mερτζιάνης.
6) Tην Ιστορικήν Mονήν της Mολυβδοσκεπάστου Kονίτσης.
7) Tας παλαιάς σωζομένας ή εν ερειπίοις εκκλησίας του χωρίου Mολυβδοσκεπάστου (τέως Δεπαλίτσας)".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
30-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Καθολικό Μονής Αγίου Νικολάου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Καλόβρυση
Ύψωμα πάνω από τη γέφυρα της Μερτζιάνης
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Μονίδριο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κλειδωνιά

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Μολυβδοσκεπάστου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Τριάδας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Αθανασίου μεταξύ Κλειδωνιάς και Καλυβίων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Μεταξύ των οικισμών Κλειδωνιάς και Καλυβίων
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Ιωάννη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεκροταφείο Κλειδωνιάς
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Κλειδωνιά
Νεκροταφείο
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Σώζοντος
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Χριστοφόρου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίων Αποστόλων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Θεοτόκου Κονίτσης, "Κόκκινη Παναγία"
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Νοτιοδυτικά της Κόνιτσας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοίμησης Θεοτόκου (Ζωοδόχος Πηγή)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Μολυβδοσκέπαστος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι