Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1167/33054/5-6-2002 - ΦΕΚ 811/Β/28-6-2002
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης του κτιρίου του Πρωτοδικείου Χίου ιδιοκτησίας Δημοσίου, επί της παραλιακής Λεωφόρου Αιγαίου στη Χίο
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτίριο του Πρωτοδικείου Χίου, ιδιοκτησίας Δημοσίου, επί της παραλιακής Λεωφόρου Αιγαίου στη Χίο, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής δημοσίου κτιρίου, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Επίσης, το κτίριο με τον επιβλητικό όγκο του και την περίοπτη θέση του, στο λιμάνι της Χίου, είναι αναπόσπαστο μέρος αξιόλογου οικιστικού συνόλου, σημαντικού για την μνήμη των κατοίκων του νησιού ".

ΚΝ 5351/1932.
Ν 1469/1950.
Ν 2039/1992.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
08-11-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο Πρωτοδικείου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
Χίος
λεωφόρος Αιγαίου
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης