Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/58107/1335/5-1-1995 - ΦΕΚ 157/Β/7-3-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής "Κούλα" στο Λόφο του Αγ. Παντελεήμονα Φλώρινας.
Κείμενο
"Kηρύσσουμε την έκταση που περιλαμβάνει τις τρεις κορυφές της "Kούλα" στο Λόφο του Aγ. Παντελεήμονα της Φλώρινας του N. Φλώρινας ως αρχαιολογικό χώρο, με όρια σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Πρόκειται για το Λόφο του Aγ. Παντελεήμονα της Φλώρινας, στους πρόποδες του οποίου βρίσκεται ο ήδη κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (ΦEK484/B/23-7-1984).
Σε ολόκληρη την επιφάνεια της κορυφής εντοπίσθηκαν τοιχάρια, άφθονη κεραμική πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου και οικοδομικό υλικό (κεραμίδες, καρφιά).
Στις παρακείμενες δύο κορυφές ανευρέθησαν λιθοσωροί που πιθανότατα αντιστοιχούν σε οχυρωματικές κατασκευές, πύργους. Σε ολόκληρη την επιφάνεια του εδάφους υπάρχουν διάσπαρτη κεραμεική και ίχνη τοιχαρίων, καθώς και λαξεύσεις σε βράχους."

KN 5351/32
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
17-10-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής "Κούλα" στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Άγιος Παντελεήμων
Λόφος του Αγίου Παντελεήμονα
Αρχαιολογικές Θέσεις