Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1372/32527/9-6-1983 - ΦΕΚ 381/Β/30-6-1983
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης κτιριακού συγκροτήματος ιδιοκτησίας Σπύρου και Στεφάνου Σπάθα, στην Κέρκυρα
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτιριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας Σπύρου και Στεφάνου Σπάθα, γνωστού σαν "Bίλα Φοντάνα", στην Κέρκυρα, γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Tο συγκρότημα αποτελείται από το κυρίως αρχοντικό, βοηθητικά κτίσματα και σταύλους, περιβάλλεται δε από ψηλό φρουριακό τοίχο. Στην νότια πύλη υπάρχει η χρονολογία 1836. Mε τη γενική διάταξη των όγκων, την ένταξη τους στο περιβάλλον και τα επιμέρους μορφολογικά του στοιχεία αποτελεί ανεπανάληπτο μάρτυρα κερκυραϊκής αρχιτεκτονικής της εποχής εκείνης".

Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
02-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτιριακό συγκρότημα "Βίλα Φοντάνα" στο Σκριπερό, ιδ. αδελφών Σπύρου και Στέφανου Σπάθα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
Σκριπερόν

Βοηθητικοί Χώροι
Αρχοντικά
Οικιστικά Σύνολα
Αστικά Κτίρια