Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/9191/14204/5-3-1996 - ΦΕΚ 213/Β/2-4-1996
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Ρεντίνας Ν. Καρδίτσας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Ρεντίνας Ν. Καρδίτσας, διότι αποτελεί κτίριο ειδικής λειτουργίας κατασκευασμένο βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών και εναρμονισμένο με το περιβάλλον. Επίσης είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής και συνδέεται με σημαντικά γεγονότα της νεώτερης Ελληνικής ιστορίας αφού εκεί στεγάστηκε η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ το 1943 - 1944."

Ν.5351 / 1932, άρθρο 52,
Ν 1469/1950, Ν. 2039 / 1992
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
21-04-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο κοινότητας Ρεντίνης
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΡΕΝΤΙΝΗΣ


Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας