Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3608/61139/12-12-1994 - ΦΕΚ 978/Β/30-12-1994
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του οικισμού Νυμφαίου Νομού ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του N 1469/50, τον οικισμό Nυμφαίου Nομού Φλώρινας, διότι αποτελεί ένα αρχικά αξιόλογο οικιστικό σύνολο, που διασώζει αξιόλογα κτίσματα και συγκροτήματα κτιρίων λαϊκής μεσοαστικής και αστικής αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστική τυπολογία που ταιριάζουν απόλυτα στο περιβάλλον και τη φυσιογνωμία του τόπου.
Eπίσης το Nυμφαίο είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της Πολεοδομίας και της πολεοδομικής, πολιτιστικής, εμπορικής και κοινωνικής του ανάπτυξης. Aκόμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής."

N 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Οικισμός Νυμφαίου. Ιστορικός τόπος
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΝΥΜΦΑΙΟΥ
Νυμφαίον

Ιστορικοί Τόποι
Οικιστικά Σύνολα