Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/28513/659/23-8-1990 - ΦΕΚ 715/Β/15-11-1990
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη Μεσαιωνικού οικισμού Άνω Σύρου με τα εκκλησιαστικά και μεμονωμένα κοσμικά κτήρια, ως ιστορικά, διατηρητέα μνημεία.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε:
Α) τον οικισμό της Άνω Σύρου, όπως εμφαίνεται στο συνυποβαλλόμενο τοπογραφικό σχέδιο, γιατί αποτελεί αξιόλογο από ιστορικής και αρχιτεκτονικής απόψεως πολεοδομικό σύνολο.

Β) τα κάτωθι εκκλησιαστικά κτίρια για το ιστορικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν:
1) Ιερά Μητρόπολη Καθολικών Εκκλησία Αγίου Γεωργίου με ακτίνα προστασίας γύρω του 180 μ.
2) Ιερά Μονή Ιησουιτών με το καθολικό της Μονής Παναγίας του Καρμήλου με ακτίνα προστασίας γύρω του 180 μ.
3) Ιερά Μονή Καπουκίνων με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου των Καπουκίνων με ακτίνα προστασίας γύρω του 200 μ.
4) Εκκλησία Αγίου Νικολάου του Φτωχού με ακτίνα προστασίας γύρω του 150 μ.
5) Εκκλησία Αγίας Τριάδος με ακτίνα προστασίας γύρω του 180 μ.
6) Εκκλησία Κιουρά του Κάρλου με ακτίνα προστασίας γύρω του 180 μ.
7) Εκκλησία Κιουρά της Πλάκας με ακτίνα προστασίας γύρω του 150 μ.
8) Εκκλησία Σαν Μιχάλης με ακτίνα προστασίας γύρω του 180 μ.
9) Εκκλησία Αγίου Αντωνίου με ακτίνα προστασίας γύρω του 120 μ.

Γ) τα κάτωθι κοσμικά κτίρια για το ιστορικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν:
α) Ιδιοκτησία Τάκη Καρακουλίδη.
β) Ιδιοκτησία Άννας Βενεδίκτου Βουτσίνου, στην οδό Μοναχής Φιλομήλας Ρούσου.
γ) Ιδιοκτησία αγνώστου (σημειώνεται η ακριβής θέση στο συνημμένο τοπογραφικό.
δ) Ιδιοκτησία Μαρίκας Ν. Στεφάνου, στην οδό Σεφέρη και Ιερομονάχου Δημ. Βεντούρη.
ε) Ιδιοκτησία Ιωσήφ Νικολάου Στεφάνου, στην οδό Αγίου Γεωργίου πλάι στην εκκλησία Αγίου Αντωνίου.
στ) Ιδιοκτησία Βαμβακάρη (κατοικία του λαϊκού μουσικοσυνθέτη Μάρκου Βαμβακάρη).
ζ) Ιδιοκτησία Μάρκου Ν. Καπέλλα, πάνω από την Αγία Τριάδα.
η) Ιδιοκτησία Αγνώστου (σημειώνεται η θέση ακριβώς στο συνημμένο τοπογραφικό).
θ) Ιδιοκτησία Ελένης Αντωνίου Βαμβακάρη, στην οδό Αγίου Σεβαστιανού.
ι) Ιδιοκτησία οινοπαντοπωλείου Στέφανου Κ. Βαμβακάρη.
ια) Ιδιοκτησία Βενεδίκτου Σαγιωνέτου στην οδό Φερεκύδου στην συνοικία Βορνά.
ιβ) Ιδιοκτησία Δημητρίου Ρούσου στην οδό Φερεκύδου στην συνοικία Βορνά Λ, Μ, Ν και
ιγ) Στεγάδια - διαβατικά".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
14-05-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Ιησουιτών με το καθολικό της Ι. Μονής Παναγίας του Καρμήλου στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Καπουκίνων με τον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου των Καπουκίνων στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αντωνίου στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου του Φτωχού στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κιουρά της Πλάκας στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κιουρά του Κάρλου στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Σαν Μιχάλης στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικός Μητροπολιτικός Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κτίριο οινοπαντοπωλείου στη Σύρο, ιδ. Στέφανου Κ. Βαμβακάρη
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στη Σύρο, ιδ. αγνώστου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Αστικά Κτίρια
Κτίριο στη Σύρο, ιδ. αγνώστου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Αστικά Κτίρια
Κτίριο στη Σύρο, ιδ. Βαμβακάρη
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Αστικά Κτίρια
Κτίριο στη Σύρο, ιδ. Μάρκου Ν. Καπέλλα
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος
Πάνω από την Αγία Τριάδα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στη Σύρο, ιδ. Τάκη Καρακουλίδη
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αγίου Γεωργίου στη Σύρο, ιδ. Ιωσήφ Νικολάου Στεφάνου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος
Οδός Αγίου Γεωργίου
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αγίου Σεβαστιανού στη Σύρο, ιδ. Ελένης Αντωνίου Βαμβακάρη
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος
Οδός Αγίου Σεβαστιανού
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Μοναχής Φιλομήλας Ρούσου στη Σύρο, ιδ. Άννας Βενεδίκτου Βουτσίνου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος
Οδός Μοναχής Φιλομήλας Ρούσου
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Σεφέρη και Ιερομονάχου Δημ. Βεντούρη στη Σύρο, ιδ. Μαρίκας Ν. Στεφάνου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος
Οδός Σεφέρη και Ιερομονάχου Δημ. Βεντούρη
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Φερεκύδου στη Σύρο, ιδ. Βενεδίκτου Σαγιωνέτου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος
Συνοικία Βορνά. Οδός Φερεκύδου
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην στην οδό Φερεκύδου στη Σύρο, ιδ. Δημητρίου Ρούσου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος
Συνοικία Βορνά. Οδός Φερεκύδου
Αστικά Κτίρια
Παραδοσιακός οικισμός Άνω Σύρου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Οικιστικά Σύνολα
Στεγάδια- Διαβατικά στη Σύρο
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρος

Θρησκευτικοί Χώροι