Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ34/30042/1103/24-7-1979 - ΦΕΚ 805/Β/18-9-1979
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως διατηρητέον τον Ι. Ναό Ασπροβάλτας Ν. Θεσσαλονίκης και τον περιβάλλοντα αυτόν χώρο επειδή ο ναός είναι πιθανότατα καθολικό Μονής, της οποίας τα λείψανα καλύπτονται από την βλάστηση της περιοχής."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 2
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
10-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Μονή Αγ. Γεωργίου Ασπροβάλτας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ασπροβάλτα

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι