Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/80717/1737/5-1-1983 - ΦΕΚ 166/Β/8-4-1983
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Ιερού Ναού Προφήτη Hλία στο χωριό Φίλια Ν.Καρδίτσας
Κείμενο
'' Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον Ιερό Ναό Προφήτη Hλία στο χωριό Φίλια Ν.Καρδίτσας, διότι είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες του 1833 και έχει δάπεδο από λίθινες πλάκες, με ομφάλιο από ασπρόμαυρες ψηφίδες στο κέντρο, αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο,άμβωνα, επισκοπικό θρόνο και οροφή.Xρονολογείται στο τέλος του 18ου αιώνα και ανήκει στον τύπο της δρομικής τρίλκιτης βασιλικής ''.

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
04-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Φίλιας
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΟΦΑΔΩΝ
ΣΟΦΑΔΩΝ
Φιλία

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι