Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/30620/1436/19-7-1990 - ΦΕΚ 527/Β/17-8-1990
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως αρχ/κού χώρου Κρεμαστής Κοιλάδας Κοζάνης.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο τον προϊστορικό οικισμό της "Κρεμαστής" της Κοινότητας Κοιλάδας Κοζάνης που περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια 1418-1420 και 1434-1440. Πρόκειται για χαμηλή τούμπα έκτασης 35 περίπου στρεμμάτων με λείψανα εγκατάστασης στη μέση και νεότερη νεολιθική εποχή."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
18-03-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Προϊστορικός οικισμός στην Κρεμαστή Κοιλάδος
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Κρεμαστή

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα