Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ36/31674/683/8-8-1985 - ΦΕΚ 596/Β/2-10-1985
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ως διατηρητέων μνημείων Ιερών Ναών περιοχής Νάουσας.
Κείμενο
Αποφασίζουμε:
Να κηρυχθούν οι παρακάτω ναοί περιοχής Νάουσας:
1. Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου. Κηρύσσεται ως κτίσμα που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία.Βρίσκεται στον ανατολικό τομέα της Νάουσας, κοντά στην είσοδο της πόλης και κτίσθηκε με επιγραφή το 1841.Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με μεταγενέστερη κλειστή στοά στη δυτική και νότια πλευρά της.
Είναι κατάγραφος από τοιχογραφίες του β' μισού του 19ου αιώνα.
Εχει κτιστό τέμπλο σε νεοκλασικίζοντα ρυθμό και εικόνες του 19ου αιώνα. Δυτικά του ναού υπάρχει λιθόκτιστο κωδωνοστάσιο του 1868. Αποτελεί ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό σύνολο, χαρακτηριστικό της περιοχής της Ναούσης κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
2. Ι .Ναός Παναγίας. Κηρύσσεται ως κτίσμα που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία. Βρίσκεται στο βόρειο τομέα της πόλης της Νάουσας. Χρονολογείται στο 19ο αιώνα. Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με κλειστή στοά στα δυτικά. "Ανακαινίστηκε το 1833.Στην ανατολική πλευρά εξέχουν τρεις πεντάπλευρες κόγχες διαρθωμένες με τυφλά αψιδώματα. Έχει τοιχογραφίες του 19ου αιώνα, ξυλόγλυπτο τέμπλο, άμβωνα και δεσποτικό θρόνο και εικόνες του 19ου αιώνα. Αποτελεί ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό σύνολο, χαρακτηριστικό της περιοχής της Ναούσης κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
3. Ι. Ναός Τιμίου Προδρόμου (Μέσα Πρόδρομος). Κηρύσσεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης και σύμφωνα με νεότερη επιγραφή κτίσθηκε το 1715.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα και ανοικτή στοά στη νότια και δυτική πλευρά. Στην ανατολική πλευρά η κόγχη εξέχει τρίπλευρη και κοσμείται με τυφλά αψιδώματα. Ο ναός διασώζει ταμπλαδωτή διακοσμημένη οροφή, τοιχογραφία της αποκαθήλωσης, 19ου αι, στο Ιερό, ξύλινο ζωγραφιστό άμβωνα, ξυλόγλυπτο δεσποτικό θρόνο και εικόνες του 19ου αιώνα.
4. Ναός Τιμίου Προδρόμου (Έξω Πρόδρομος). Κηρύσσεται ως κτίσμα που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Βρίσκεται 6χιλμ. έξω από τη Νάουσα, στο δρόμο προς το Ροδοχώρι, στη θέση " Κουκούλι ".Χρονολογείται από επιγραφή στα 1844. Ο ναός ανήκε αρχικά σε μοναστηριακό συγκρότημα. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με υπερυψωμένο νάρθηκα στη δυτική πλευρά και επτάπλευρη κόγχη στα ανατολικά, διαρθρωμένη με τυφλά αψιδώματα. Εχει δάπεδο με παρένθετα μαρμάρινα ανάγλυφα μέλη, ξυλόγλυπτο τέμπλο και εικόνες του 19ου αιώνα.
5. Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής. Να κηρυχθεί ως κτίσμα που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Βρίσκεται έξω από την πόλη της Νάουσας, στην τοποθεσία " Παναγιοπούλα " Δήμου Ναούσης. Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, με πεντάπλευρη, διαρθρωμένη με τυφλά αψιδώματα κόγχη στην ανατολική πλευρά.
Έχει ταμπλαδωτή οροφή με πλαστική και γραπτή διακόσμηση, αξιόλογες τοιχογραφίες του 19ου αιώνα, ξυλόγλυπτο τέμπλο, άμβωνα και δεσποτικό και εικόνες αξιόλογες.
Και οι πέντε ναοί αποτελούν ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό σύνολο, χαρακτηριστικό της περιοχής της Ναούσης κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
20-05-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου (αυλή του ναού)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Νάουσα
Ανατολικός τομέας της Νάουσας κοντά στην είσοδο της
Φυσικοί Χώροι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Ζωοδόχου Πηγής
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

"Παναγιοπούλα "
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

Βόρειος τομέας της πόλης της πόλης
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Τιμίου Προδρόμου (Έξω Πρόδρομος)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

"Κουκούλι" προς Ροδοχώρι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Τιμίου Προδρόμου (Μέσα Πρόδρομος)
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ

Νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι