Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/22048/659/24-5-1996 - ΦΕΚ 466/Β/20-6-1996
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός του μουσουλμανικού τεμένους στο χωριό Μαυρορράχη Θεσσαλονίκης ως ιστορικού διατηρητέου μημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το μουσουλμανικό τέμενος στο χωριό Μαυρορράχη Θεσσαλονίκης ως ιστορικό διατηρητέο μημείο που χρήζει ειδική κρατική προστασία.
Πρόκειται για κτίσμα της ύστερης Τουρκοκρατίας (τέλος 18ου - αρχές 19ου αι.), το μοναδικό ιστορικό κτίριο του χωριού με διαδοχικές αλλαγές χρήσης και μετασκευές".

ΚΝ 5351 / 1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
07-05-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο Μουσουλμανικού Τεμένους στη Μαυρορράχη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΧΑΝΑ
Μαυρορράχη

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι