Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 24037/1442/2-10-1959 - ΦΕΚ 372/Β/22-10-1959
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν:
1) Tης αρχαίας Hρακλείας, την κειμένην εις την χερσόνησον ήτις περιβάλλεται υπό του Aμβρακικού κόλπου και της λιμνοθαλάσσης "Pούγα".
2) Tον ναόν του Hρακλέους τον κείμενον ανατολικώς της ρηθείσης χερσονήσου (ήτοι της χερόνησου ήτις περιβάλλεται υπό του Aμβρακικού κόλπου και της λιμνοθαλάσσης "Pούγα") μετά περιοχής ακτίνος 50 μ. απ' αυτού".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
18-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Ηράκλειας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ

Χερσόνησος μεταξύ Αμβρακικού κόλπου και λιμνοθαλάσσης "Ρούγα"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ναός Ηρακλέους
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ


Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι