Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ09/71912/3584/9-1-1980 - ΦΕΚ 194/Β/26-2-1980
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως ως αρχαιολογικού χώρου και ως τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, της περιοχής της λίμνης Παραλίμνης.
Κείμενο
"Kηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο και ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους την περιοχή της λίμνης Παραλίμνης, δηλ. τη λίμνη και ζώνη πλάτους 100 μ. από κάθε σημείο της όχθης της, επειδή:
α) η λίμνη καλύπτει αρχαίους τοίχους και τάφους,
β) οι όχθες είναι διάσπαρτες από λείψανα αρχαίων παρόχθιων οικισμών, ταφικών περιβόλων και τάφων και
γ) το γύρω από τη λίμνη τοπίο είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
16-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος λίμνης Παραλίμνης
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΘΗΒΑΙΩΝ


Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη λίμνη "Παραλίμνη"
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ


Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τμήματα Κτιρίου