Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ11/51175/2457/25-1-1991 - ΦΕΚ 145/Β/12-3-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε την ΒΑ πλευρά της Ακρόπολης Σκύρου ως Αρχαιολογικό Χώρο για την προστασία της τειχισμένης αρχαίας ακρόπολης και των λειψάνων της που χρονολογούνται από τη Νεολιθική περίοδο και την εποχή του Χαλκού.
Η περιοχή περιλαμβάνει το λόφο Φούρκα-Κάστρο, οριοθετείται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα από Β: τη θέση Παληόπυργος, Ν: μέχρι τη Φανερωμένη και Α: μέχρι τον παραλιακό δρόμο από Μπάσαλε προς Μαγαζιά και συγκεκριμένα με ζεύγη συντεταγμένων από τα σημεία Α-Θ-Α ως εξής."

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ
α. 8656 17752
β. 8765 17655
γ. 8796 17323
δ. 8822 16950
ε. 8666 16380
στ. 8565 16946
ζ. 8550 17285
η. 8600 17505
θ. 8607 17665

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης Σκύρου Ν.Ευβοίας
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ

Σκύρος
Λόφος Φούρκα-Κάστρο
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις