Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3555/184/26-4-1996 - ΦΕΚ 411/Β/29-5-1996
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη περιοχής Λεύκας Ν. Στύρων της νήσου Ευβοίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή Λεύκας Ν. Στύρων της νήσου Ευβοίας, επειδή παρουσιάζει εμφανείς ενδείξεις κατοίκησης κατά τους προϊστορικούς, κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους.
Η κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο φύλλο χάρτη Γ.Υ.Σ. 1: 5.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ακτογραμμή -1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων ως ακολούθως:...


ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ ΝΗ ΣΥΝ/ ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/ α 1: 5000 1: 50.000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Μ)


1 6439,4 ΡΑΦΗΝΑ 21292,9 - 9547,9 1- 2 552,29 +38 15 +00 15
2 6439,4 ΡΑΦΗΝΑ 21633,7 - 9113,3 2- 3 344,17 +38 15 +00 15
3 6530,3 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 21865,4 - 9257,7 3- 4 280,28 +38 15 +00 45
4 6530,3 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 21856,9 - 9537,9 4- 5 150,41 +38 15 +00 45
5 6530,3 ΚΑΡΥΣΤΟΣ - 21750,3 - 9643,1 5- 6 746,50 +38 15 +00 45
6 6439,4 ΡΑΦΗΝΑ 21557,9 - 10192,6 6-7 391,50 +38 15 +00 15
7 6439,4 ΡΑΦΗΝΑ 21263,0 - 9935,1 +38 15 +00 15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι αποστάσεις υπολογίστηκαν με συντεταγμένες Κ.Φ. φ =38 15, λ =+00 15


ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
07-05-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη Λεύκα Στύρων (ενδείξεις κατοίκησης κατά τους προϊστορικούς, κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους)
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΣΤΥΡΕΩΝ

"Λεύκα"
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα