Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3374/46698/16-10-1991 - ΦΕΚ 887/Β/30-10-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 το κτίριο του πρώην Δημοτικού Νοσοκομείου Σκύρου, ιδιοκτησίας Δήμου Σκύρου, διότι εξωτερικά παρουσιάζει σχετικώς δυσεύρετο δείγμα νοσοκομειακής αρχιτεκτονικής, ειδικά κατά την ευθύς μετά τον πόλεμο περίοδο και μάλιστα στη νησιώτικη Ελλάδα. Επίσης είναι κτίριο το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς των κατοίκων του νησιού".


Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο πρώην Δημοτικού Νοσοκομείου Σκύρου
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΚΥΡΟΥ

Σκύρος

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας