Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1899/54262/16-10-2001 - ΦΕΚ 1368/Β/18-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κρεμαστής, Δήμου Πεταλούδων Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του κλπ.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις δια τάξεις του Ν 1469/1950, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κρεμαστής, Δήμου Πεταλούδων Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του κτηματολογίου Ρόδου με στοιχεία ΑΒΓΔΑ, ιδιοκτησίας Δ.Δ. Κρεμαστής, διότι αποτελεί κτίριο ειδικής χρήσης (βιβλιοθήκη), με συνεχή λειτουργία από το έτος κατασκευής του, το 1927. Λόγω της χρήσης του αυτής είναι στενά συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων του οικισμού. Επίσης, αποτελεί ενδιαφέρον κτίσμα, απόλυτα εναρμονισμένο με την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Κρεμαστής".

Ν 5351/32, άρθρο 52 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν 1469/50.
Ν 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13.4.92).
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρεμαστής
ΡΟΔΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
Κρεμαστή

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας