Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/525/11/7-1-1981 - ΦΕΚ 65/Β/30-1-1981
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση Ελιά κοινότητας Νικήτα Ν. Χαλκιδικής.
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε: ότι τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής που βρίσκεται στη θέση Ελιά, κοινότητος Νικήτα, επαρχίας Χαλκιδικής, Ν. Χαλκιδικής είναι αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν. 5351/1932 "περί αρχαιοτήτων" και προστατεύονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.
Η βασιλική είναι τρίκλιτη με κτιστό σύνθρονο και νάρθηκα".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-11-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Παλαιοχριστιανική βασιλική στην Ελιά Νικήτης Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Ελιά (Δ.Δ.Νικήτης)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι