Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/27745/724/8-8-1988 - ΦΕΚ 665/Β/9-9-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο την οικία Καμπίτση, που βρίσκεται στα Τζανάτα Κεφαλλονιάς, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχοντικού του 18ου αιώνα.
Η οικία έχει κάτοψη σε σχήμα ανάποδο Γ' (L). Στην εσωτερική πλευρά του Γ ανοίγεται θολωτή είσοδος με πεταλόμορφο τόξο, στο δεξί ποδαρικό του οποίου υπάρχει πρόχειρο χάραγμα στο κονίαμα με χρονολογία 1766. Το κτίριο έχει υποστεί νεώτερες μετασκευές και διαμορφώσεις ".

Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Οικία Καμπίτση
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ
Τζανάτα

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια