Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/30909/796/8-8-1988 - ΦΕΚ 665/Β/9-9-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε ότι είναι αρχαίο μνημείο κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Ν. 5351/1932 "περί Αρχαιοτήτων" ο ερειπωμένος βυζαντινός ναός του Σωτήρα στα Λεβεντάτα Κεφαλλονιάς.
Ο ναός διασώζει λείψανα τοιχογραφιών που είναι δυνατόν να χρονολογηθούν στο 13ο αιώνα ".

Κ.Ν. 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ναός του Σωτήρα
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ
Τζανάτα
Λεβεντάτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι