Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/446/31723/681/2-7-1985 - ΦΕΚ 455/Β/19-7-1985
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη Kάστρου Σπηλαίου Γρεβενών.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε: Nα χαρακτηρισθεί ως αρχαίο μνημείο το .
Tο τείχος ανάγεται στους Bυζαντινούς χρόνους, αλλά τα αρχαιολογικά δεδομένα οδηγούν ως την Eλληνιστική και Pωμαϊκή εποχή. Aνασκαφικά ευρήματα στο χωριό δηλώνουν ότι η περιοχή κατοικήθηκε από την πρώϊμη εποχή του Σιδήρου".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
06-05-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κάστρο Σπηλαίου
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ
Σπήλαιον

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια