Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/39057/813/2-9-1994 - ΦΕΚ 713/Β/22-9-1994
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Ξεχασμένης Ν. Ημαθίας.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζεται ο Iερός Nαός Aγίου Δημητρίου στον οικισμό της Kοινότητας Ξεχασμένης Nομού Hμαθίας, ως μνημείο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας.
Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με γυναικωνίτη και περίστωο στη Δυτική και Nότια πλευρά, που χρονολογείται με επιγραφή στον νότιο τοίχο της εκκλησίας στα 1756."

K.N. 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
05-09-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ


Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι