Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3055/63557/16-11-2001 - ΦΕΚ 1621/Β/6-12-2001
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου που στεγάζει το Επαρχείο της νήσου Καλύμνου στα Δωδεκάνησα.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτίριο που στεγάζει το Επαρχείο της νήσου Καλύμνου στα Δωδεκάνησα, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα. Είναι σημαντικό για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής στην Κάλυμνο και σημείο αναφοράς, συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της".

Ν 5351/32, άρθρο 52 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν 1469/50.
Ν 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13.4.92).
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο του Επαρχείου Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Κάλυμνος

Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης