Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2062/43046/1-9-1992 - ΦΕΚ 595/Β/30-9-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 και μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους στα όρια ιδιοκτησίας τρία (3) αρχοντικά στην οδό Οικονόμου στην Ποθαία Καλύμνου (συνοικία Άγιος Θεολόγος) ιδιοκτησίας: Κωνσταντίνου Κουρούνη, Ειρήνης Κουτούζη, Γεωργίου Σοφού.
Πρόκειται για αντιπροσωπευτικά δείγματα αρχοντικών της Καλύμνου με αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία χαρακτηριστικά της τοπικής νεοκλασικίζουσας αρχιτεκτονικής, σημαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής".

Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχοντικό στην οδό Οικονόμου στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Γεωργίου Σοφού
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Κάλυμνος
Πόθια. Άγιος Θεολόγος. Οδός Οικονόμου
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό στην οδό Οικονόμου στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Ειρήνης Κουτούζη
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Κάλυμνος
Πόθια. Άγιος Θεολόγος. Οδός Οικονόμου
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό στην οδό Οικονόμου στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Κωνσταντίνου Κουρούνη
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Κάλυμνος
Πόθια. Άγιος Θεολόγος. Οδός Οικονόμου
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια