Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/38360/2318/30-10-1987 - ΦΕΚ 623/Β/19-11-1987
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 το σπίτι του ποιητή Γιάννη Ζερβού στην Πόθια Καλύμνου γιατί αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα Καλύμνικου σπιτιού με νεοκλασικά στοιχεία, καθώς και σημείο αναφοράς συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων".

Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Σπίτι του ποιητή Γιάννη Ζερβού στην Πόθια Καλύμνου, ιδ. Αγροτικής Τράπεζας
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Πόθια
Αστικά Κτίρια