Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4245/5306/3-2-1998 - ΦΕΚ 127/Β/18-2-1998
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων δύο (2) πηγαδιών στο Κάτω Ζάλογγο Ν. Ιωαννίνων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία δύο (2) πηγάδια στο Κάτω Ζάλογγο Ν. Ιωαννίνων, κοντά στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο, γιατί αποτελούν αξιόλογα δείγματα του είδους τους, είναι ταυτισμένα με τις μνήμες και την παράδοση του χωριού και είναι συνδεδεμένα με τον τρόπο διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής. "

ΚΝ 5351/32, άρθρο 52
Ν 1469/50
Ν 2039
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
08-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Δύο πηγάδια
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Κάτω Ζάλογγον
κοντά στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο
Συστήματα Ύδρευσης