Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Β/Φ36/67505/1475/20-12-1984 - ΦΕΚ 47/Β/29-1-1985
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αλώνων Ν. Φλώρινας ως κτίσματος που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε τον ναό Aγίου Γεωργίου Aλώνων N.Φλωρίνης ως κτίσμα που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία, γιατί είναι ένας από τους πιό αξιόλογους ναούς της περιοχής.
Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική με χαγιάτι στη δυτική πλευρά, τοιχογραφίες στο ιερό και αξιόλογο ζωγραφιστό ξύλινο τέμπλο με εικόνες και λυπηρά και χρονολογείται στα 1873 από κτητορική επιγραφή."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
15-02-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στα Άλωνα
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Άλωνα

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι