Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/3738/78/20-2-1987 - ΦΕΚ 283/Β/9-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη ερειπίων στο νησί Bιδρονήσι στη Μικρή Πρέσπα της Φλώρινας ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Kηρύσσουμε ως διατηρητέα μνημεία τα ερείπια του ναού που βρίσκονται στο Bιδρονήσι Πρεσπών N.Φλώρινας γιατί πρόκειται γιά κτίσμα της εποχής των Παλαιολόγων".


ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ερείπια ναού στο Βιδρονήσι
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ

Στη Μικρή Πρέσπα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι