Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/65142/1817/20-8-2008 - ΦΕΚ 398/ΑΑΠ/9-9-2008
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου, που στεγάζει το «Μουσείο Σύγχρονης τέχνης» (πρώην οικία Μπουφλή), στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ελευθερίας 103 και Μπιζιάνου, στο Ο.Τ. 157, στη Φλώρινα, φερομένης ιδιοκτησίας Κληρονόμων Λαζάρου Γούναρη
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, το κτίριο που στεγάζει το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» (πρώην οικία Μπουφλή), φερομένης ιδιοκτησίας Κληρονόμων Λαζάρου Γούναρη, στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ελευθερίας 103 και Μπιζιάνου, στο Ο.Τ. 157, στην πόλη της Φλώρινας, διότι σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1β του ν. 3028/2002, αποτελεί ένα από τα αξιολογότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής της πόλης στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου αι., τα οποία διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
27-09-2010

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο του «Μουσείου Σύγχρονης τέχνης» (πρώην οικία Μπουφλή), στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ελευθερίας 103 και Μπιζιάνου, στο Ο.Τ. 157, στη Φλώρινα, φερομένης ιδιοκτησίας Κληρονόμων Λαζάρου Γούναρη
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Λεωφ. Ελευθερίας 103 και Μπιζιάνου
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια