Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΒΔ 16-1-1939 - ΦΕΚ 27/19-1-1939
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Kηρύσσομεν διατηρητέον ιστορικόν μνημείον τον εν Kοκκάριω Σάμου ναόν "Mετάστασις της Θεοτόκου".

N. 2447, αρθ. 15
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κοκκάριον Σάμου: Ναός "Μεταστάσεως της Θεοτόκου"
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
Κοκκάριον

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι