Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1620/32757/13-7-1989 - ΦΕΚ 561/Β/31-7-1989
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιριακού συγκροτήματος, ιδιοκτησίας Γεωργίου Νικολακάκη, στο Κάτω Τρίποδο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτιριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας Γεωργίου Νικολακάκη στο Κάτω Τρίποδο Μυλοποτάμου Ρεθύμνης μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τα στοιχεία: ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΚ' ΛΜΝΑ, γιατί αποτελεί αξιόλογο συγκρότημα που συνδυάζει αρμονικά στοιχεία τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής με νεοκλασσική επίδραση στη μορφολογία των επιμέρους στοιχείων.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτιριακό συγκρότημα Γ. Νικολακάκη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Κάτω Τριπόδον
Οικιστικά Σύνολα
Αστικά Κτίρια