Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/3533/91/2-2-1996 - ΦΕΚ 116/Β/28-2-1996
Τίτλος ΦΕΚ
Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Θεοτόκου, Κοινότητας Βασιλιτσίου, της επαρχίας Πυλίας, του Νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε τον Ι.Ν. Θεοτόκου που βρίσκεται στη θέση " Θεοτόκος", της περιοχής Σέλιτσας, της Κοινότητας Βασιλιτσίου, της επαρχίας Πυλίας, του Νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 15 μέτρα γύρω του.
Πρόκειται για ερειπωμένο, δίδυμο, καμαροσκέπαστο ναό, με δύο ημικυλινδρικές εξωτερικά κόγχες και με ορθογώνιο νάρθηκα.
Η τοιχοποιία του ναού συνίσταται από πλακόμορφους, λαξευμένους λίθους, ελάχιστες πλίνθους και ισχυρό ασβεστοκονίαμα.
Ο ναός χρονολογικά τοποθετείται στη μεταβυζαντινή περίοδο".

Κ.Ν. 5351/ 1932, άρθρο 52.
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
15-04-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Θεοτόκου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΗΣ

" Θεοτόκος "
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι