Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4434/2302/14-1-1992 - ΦΕΚ 55/Β/5-2-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης, το οποίο χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.1469 / 50, το κτίριο ιδιοκτησίας κας Μαριάνθης Φασιλάκη στην Αμφιθέα Μεσσηνίας, διότι είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής του, με μορφολογικά στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο ιδιοκτησίας Μαριάνθης Φασιλάκη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
Αμφιθέα

Αστικά Κτίρια