Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 125350/5591/26-11-1956 - ΦΕΚ 268/Β/12-12-1956
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους τους κάτωθι χώρους:
1) Τους λόφους της Πνυκός και του Φιλοπάππου, μέχρι των κρασπέδων αυτών και την περιοχήν του αρχαίου Δήμου Κοίλης, μέχρι του ανακηρυχθέντος ήδη ως αρχαιολογικού χώρου λατομείου Κωνσταντέλλου.
2) Την γραμμήν του διατειχίσματος από του λόφου Φιλοπάππου μέχρι της Πνυκός, μετά ζώνης πλάτους 100 μέτρων εκατέρωθεν τούτου.
3) Τον χώρον Νοτίως και Δυτικώς της Ακροπόλεως, όπως καθορίζεται υπό της Νέας Λεωφόρου Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου μέχρι του Θησείου .
4) Την πλατείαν του Μνημείου Λυσικράτους μετά των παρακειμένων κατά την οδόν Βύρωνος και Επιμενίδου, θεμελίων χορηγικού Μνημείου.
5) Το προαύλιον της Αγίας Αικατερίνης Πλάκας, όπου Στοά Ρωμαϊκών Χρόνων.
6) Τον χώρον του Ολυμπιείου, όπως καθορίζεται δια των λεωφόρων Αναπαύσεως, Συγγρού, Αμαλίας, Όλγας, Γηπέδου Αντισφαιρίσεως και της κοίτης του Ιλισσού.
7) Επαυλιν Ρωμαϊκών Χρόνων εντός του κήπου του Ζαππείου, κατά την δυτικήν πλευράν, παρά την λεωφόρον Ολγας.
8) Τον λόφον του Αρδηττού μέχρι της κοίτης του Ιλισσού (Ιερόν Αφροδίτης εν Κήποις).
9) Το τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλεως μετά του προτειχίσματος μεταξύ των οδών Αριστείδου, Σοφοκλέους και Πεσματζόγλου.
10) Τον συνεχόμενον με τον Κεραμεικόν χώρον μεταξύ των οδών Πειραιώς και Σαλαμίνος.
11) Την Σπηλιάν Δοντά και την κατά την πρόσοψίν της έκτασιν 50 x 20 μέτρων".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
22-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικοί Χώροι γύρω από την Ακρόπολη
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιερόν Αφροδίτης εν Κήποις - Λόφος Αρδηττού
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
κοίτη Ιλισσού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Περιοχή συνεχόμενη με τον Κεραμεικό
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδοί Πειραιώς και Σαλαμίνας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ρωμαϊκή Έπαυλις
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
εντός του κήπου του Ζαππείου
Αρχαιολογικές Θέσεις
Στοά Ρωμαϊκών χρόνων στο προαύλιο του Ι. Ναού Αγίας Αικατερίνης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
προαύλιο του Ι. Ναού Αγίας Αικατερίνης, Πλάκα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τείχος και Προτείχισμα μεταξύ των οδ. Αριστείδου, Σοφοκλέους και Πεσματζόγλου
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδοί Αριστείδου, Σοφοκλέους και Πεσματζόγλου.
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χώρος Ολυμπιείου
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Αθήναι
Οδοί Αναπαύσεως - Συγγρού - Αμαλίας - Ολγας Γηπ. Αντισφ. - κοιτ.Ιλισσού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι