Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/6615/188/16-2-1966 - ΦΕΚ 193/Β/22-3-1966
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το συγκρότημα του Μετοχίου της Ι. Μονής Παναγίας Κυρα-Ψηλής στο Βαθύ Καλύμνου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο λόγω της σημασίας που έχει σε σχέση με την Ι. Μονή από ιστορικής πλευράς.
Πρόκειται για κτίσματα του Μετοχίου, από τα οποία τα κελιά κτίστηκαν στον 18ο αι., ενώ ο οντάς και ο διώροφος ξενώνας στον 19ο αι., σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία της. Εκτός από αυτά στο συγκρότημα περιλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι και εσωτερική αυλή".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Συγκρότημα Μετοχίου Ι. Μονής Παναγίας Κυράς Ψηλής στο Βαθύ Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Βαθύς

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Καταλύματα
Αστικά Κτίρια
Θρησκευτικοί Χώροι