Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 147099/8654/11-4-1960 - ΦΕΚ 199/Β/11-5-1960
Τίτλος ΦΕΚ
Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν ''Κουτρί'' του χωρίου Άγιος Ιωάννης Κυνουρίας, θερινήν έδραν του Άστρους, ένθα ελειτούργησεν η ιστορική σχολή Καρυτσιώτη εν έτει 1798''.

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-09-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Περιοχή ''Κουτρί'' Αγίου Ιωάννη (όπου η ιστορική Σχολή Καρυτσιώτη)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Άγιος Ιωάννης
Περιοχή "Κουτρί"
Αρχαιολογικές Θέσεις