Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ 47192/1433/11-6-1946 - ΦΕΚ 127/Β/8-8-1946
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
''Κηρύσσομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον το εν Άστρει διδακτήριον ένθα συνήλθεν εν έτει 1823 η β' Εθνική Συνέλευσις''.

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Διδακτήριον Άστρους
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Άστρος

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας