Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/805/41625/17-9-1991 - ΦΕΚ 817/Β/4-10-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το οποίο χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν 1469/50, το κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγριδίου Αρκαδίας, διότι είναι αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής ειδικής χρήσεως, το οποίο χτίστηκε στις αρχές του αιώνα μας από το κληροδότημα Συγγρού και είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του χωριού αυτού".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Κτίριο παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγριδίου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
Αγρίδιον

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας