Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/26116/1088/16-3-2011 - ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/30-3-2011
Τίτλος ΦΕΚ
Κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Κνωσού Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.
Κείμενο
Κηρύσσουμε και οριοθετούμε -σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3028/2002- τον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού Δήμου Ηρακλείου, βάσει των αρχαιολογικών και τοπογραφικών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής του μινωικού ανακτόρου και των μνημείων που το περιβάλλουν, καθώς και της τοπιογραφίας της περιοχής, για την αποτελεσματικότερη προστασία του ως άνω αρχαιολογικού χώρου και μοναδικού πολιτιστικού τοπίου που αυτός συνιστά. Ο αρχαιολογικός χώρος σημειώνεται επί του διαγράμματος φ.χ. ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, οριοθετούμενος από την πολυγωνική γραμμή που ενώνει τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,..., 178,179, 180 και 1. Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, οι οποίες σημειώνονται σε συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα.


ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΥ ΚΝΩΣΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΓ' ΕΠΚΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 ΣΥΝ/ΝΗ Χ [ΕΓΣΑ] ΣΥΝ/ΝΗ Υ [ΕΓΣΑ]
1 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606773,560 3907816,400
2 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606832,450 3907824,870
3 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606899,190 3907835,000
4 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606915,760 3907833,230
5 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606924,490 3907810,540
6 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606952,440 3907806,350
7 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606977,250 3907798,670
8 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607001,710 3907797,280
9 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607052,370 3907819,270
10 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607095,320 3907828,240
11 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607144,480 3907108,230
12 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607325,710 3904720,740
13 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607298,830 3904723,890
14 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607248,310 3904723,420
15 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607051,150 3904730,090
16 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 607024,770 3904702,900
17 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606975,160 3904687,010
18 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606923,680 3904684,860
19 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606847,750 3904687,760
20 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606789,970 3904677,530
21 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606746,810 3904658,970
22 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606716,510 3904625,270
23 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606719,100 3904589,220
24 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606700,590 3904576,890
25 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606658,010 3904592,300
26 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606644,110 3904575,010
27 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606641,640 3904514,330
28 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606567,910 3904567,020
29 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606493,860 3904622,510
30 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606414,260 3904691,560
31 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606384,380 3904728,760
32 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606370,820 3904761,540
33 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606337,300 3904831,030
34 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606281,440 3904922,650
35 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606244,130 3904971,300
36 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606218,920 3904985,580
37 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606187,750 3904998,240
38 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606153,500 3905015,690
39 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606121,300 3905043,410
40 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606115,230 3905076,260
41 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606114,650 3905139,490
42 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606106,520 3905154,570
43 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606065,880 3905102,360
44 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606056,020 3905043,010
45 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606083,880 3905002,400
46 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606148,330 3904939,750
47 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606222,720 3904887,260
48 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606257,760 3904785,380
49 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606186,740 3904782,660
50 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606166,840 3904499,900
51 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606115,850 3904356,760
52 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606076,160 3904317,340
53 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606031,670 3904289,400
54 9529/2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605917,800 3904301,850
55 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605835,490 3904204,420
56 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605799,370 3904163,410
57 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605755,320 3904160,540
58 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605720,850 3904156,850
59 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605677,340 3904169,560
60 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605626,040 3904197,040
61 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605609,560 3904227,550
62 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605617,760 3904361,480
63 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605559,530 3904487,110
64 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605469,450 3904516,820
65 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605427,330 3904551,660
66 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605429,150 3904578,810
67 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605453,120 3904650,090
68 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605322,390 3904663,300
69 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605260,990 3904742,170
70 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605262,000 3904797,220
71 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605279,540 3904827,890
72 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605317,920 3904849,800
73 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605377,120 3904857,470
74 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605398,980 3904868,390
75 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605389,900 3904898,700
76 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605357,740 3904927,490
77 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605325,590 3905029,560
78 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605320,550 3905094,690
79 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605333,470 3905160,640
80 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605293,490 3905195,880
81 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605273,110 3905148,890
82 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605236,030 3905129,810
83 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605199,970 3905082,040
84 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605148,240 3904955,950
85 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605085,020 3904944,700
86 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605029,540 3904974,930
87 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605018,890 3905068,440
88 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605009,340 3905154,930
89 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604975,130 3905152,280
90 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604957,090 3905101,930
91 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604955,010 3905085,790
92 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604971,820 3905034,280
93 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604967,900 3904997,890
94 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604961,730 3904959,810
95 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604942,120 3904931,820
96 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604914,660 3904929,020
97 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604966,990 3904771,370
98 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604943,500 3904710,950
99 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604902,910 3904630,060
100 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604871,520 3904615,460
101 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604802,180 3904621,640
102 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604755,480 3904682,210
103 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604704,770 3904758,210
104 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604530,380 3904846,560
105 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604527,900 3904819,380
106 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604502,250 3904700,090
107 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604412,670 3904560,390
108 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604383,020 3904468,390
109 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604336,830 3904427,540
110 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604270,320 3904492,540
111 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604245,810 3904549,510
112 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604241,600 3904635,410
113 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604212,200 3904762,490
114 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604140,600 3904879,330
115 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603993,900 3904985,640
116 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603906,530 3905003,640
117 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603838,240 3905219,620
118 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603898,610 3905301,150
119 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 603935,710 3905390,740
120 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604000,660 3905609,020
121 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604005,280 3905667,670
122 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604060,410 3905775,850
123 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604083,860 3905855,850
124 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604088,190 3905899,820
125 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604098,870 3906004,430
126 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604132,960 3906231,660
127 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604149,980 3906329,290
128 9529/1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604171,590 3906394,080
129 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604287,540 3906604,590
130 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604295,980 3906620,640
131 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604295,980 3906633,310
132 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604308,650 3906637,530
133 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604334,830 3906632,460
134 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604345,810 3906653,580
135 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604348,350 3906669,620
136 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604336,520 3906690,740
137 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604343,280 3906711,850
138 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604342,430 3906721,980
139 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604328,080 3906742,250
140 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604325,540 3906749,010
141 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604325,540 3906759,990
142 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604309,500 3906779,410
143 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604308,650 3906789,550
144 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604333,140 3906802,220
145 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604337,370 3906818,260
146 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604331,450 3906829,240
147 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604319,630 3906833,470
148 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604306,120 3906844,450
149 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604304,430 3906861,340
150 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604299,360 3906878,230
151 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604307,060 3906909,370
152 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604338,620 3906959,810
153 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604395,640 3907023,490
154 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604402,400 3907009,980
155 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604414,220 3907015,890
156 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604442,940 3907019,270
157 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604457,290 3907026,870
158 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604464,890 3907031,090
159 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604491,080 3907038,690
160 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604493,610 3907056,430
161 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604491,080 3907080,080
162 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604489,390 3907117,240
163 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604517,100 3907092,240
164 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604633,410 3907094,190
165 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604648,070 3907113,720
166 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604621,680 3907272,890
167 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604625,810 3907306,660
168 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604703,330 3907263,860
169 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604754,090 3907205,440
170 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604769,220 3907146,530
171 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604797,400 3907107,500
172 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 604878,880 3907136,690
173 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605040,850 3907213,600
174 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605148,190 3907256,820
175 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605163,890 3907313,600
176 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605159,760 3907333,560
177 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605105,110 3907435,090
178 9519/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 605053,780 3907494,490
179 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606382,510 3907788,560
180 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606774,930 3907807,310
1 9519/8 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 606773,560 3907816,400
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
27-08-2012

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κνωσός

Αρχαιολογικές Θέσεις