Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22172/1355/12-5-1998 - ΦΕΚ 508/Β/26-5-1998
Τίτλος ΦΕΚ
Συμπληρωματική κήρυξη - επανοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αιανής Κοζάνης
Κείμενο
"Συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη και επανοριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος Αιανής Κοζάνης, για την προστασία των εκεί ευρισκομένων σε διάφορες θέσεις αρχαιοτήτων: ερειπίων της αρχαίας πόλεως της Αιανής, οικιστικών και ταφικών λειψάνων προϊστορικών χρόνων, νεκροταφείων της Εποχής του Σιδήρου, αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, ρωμαϊκού λουτρού, διάσπαρτων εντοπισμένων αρχαιοτήτων διαφόρων περιόδων, ρωμαϊκού οικισμού και του νεκροταφείου του, οχυρωμένου ρωμαϊκού οικισμού. Η κηρυσσόμενη περιοχή περιλαμβάνει:
α) Τον οικισμό και την αγροτική περιφέρεια (αγρόκτημα Αιανής, όπως εμφαίνεται στα συνημμένα κτηματολογικά διαγράμματα του υπουργείου Γεωργίας κλ. 1:5000 (πινακίδες 1-5, διανομή 1940) και τη συμπλήρωση από την Υπηρεσία μας (πινακίδα 6). Το νότιο όριο του κηρυσσόμενου χώρου συμπίπτει εν πολλοίς με τον ποταμό Αλιάκμονα. Η οριοθέτηση επί χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 θα αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ αμέσως μόλις αποδοθούν από τη ΓΥΣ όλοι οι χάρτες που αφορούν στην εν λόγω περιοχή.
β) Την περιοχή της κοινότητας Καισάρειας Κοζάνης η οποία στο συνημμένο φ.χ. ΓΥΣ, κλ. 1:5000, αρ. 4236.3 και 4236.4 οριοθετείται από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 144,145,146,147,..154,155,156,157,144, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα."

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΧ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡ.
Χ Ψ
Α/α 1.5000 1:50.000 m m ΣΗΜΕΙ Α ΑΠΟΣΤΑΣΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
144. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8722.7 -10701.6 144-145 192.55
145. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8743.1 -10427.8 145-146 167.28
146. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8739.2 -10261.1 146-147 426.05
147. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8619.7 -9849.1 147-148 35.02
148. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8631.7 -9816.2 148-149 62.38
149. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8606.8 -9759 149-150 80.91
150. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8534.6 -9795.3 150-151 92.45
151. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8442.5 -9803.3 151-152 104.06
152. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -9351.3 -9753.2 152-153 160.94
153. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8209.6 -9829.5 153-154 124.68
154. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8086.2 -9811.7 154-155 348.44
155. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8118.9 -10158.6 155-156 386.81
156. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8299.8 -10500.5 156-157 99.17
157. 4236.4 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8380.6 -10558 157-144 371.02
144. 4236.3 ΛΙΒΑΔΕΡΟ -8722.7 -10701.6

ΚΝ 5351/1932, Ν 1127/81
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
03-10-2007

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανή
Μεγάλη Ράχη, Λειβάδια, Ούτσινα,Τσκάρια, Καπουτσίνα, Ρέμα Αγίου Μάρκου, Ράχη Τσέικα, λόφος Αγίου Κωνσταντίνου (Ράχη Πεντέση), Βέρβερη (Μαντριά), Κουρί, Πέντε Αλώνια, Πολεμίστρα, Ισιώματα, Χούχουλο.
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής (περιοχή Καισάρειας)
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΙΜΕΙΑΣ

θέση Παλιόκαστρο, στα Ν του σύγχρονου οικισμού της Καισάρειας.
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα