Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ
ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/17222/1284 π.ε./19-11-1976 - ΦΕΚ 1504/Β/15-12-1976
Τίτλος ΦΕΚ
Περί χαρακτηρισμού περιοχών Νομών Κοζάνης, Πέλλης και Ημαθίας ως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν τας κάτωθι περιοχάς των Νομών Κοζάνης, Πέλλης και Ημαθίας ως αρχαιολογικούς χώρους:
1) Άπασαν την κυκλοτερή από του Κέντρου της Κοινότητος Αιανής Κοζάνης και εις ακτίνα 2000μ. εκτεινομένην περιοχήν (ως εμφαίνεται εις το συνοδεύον την παρούσαν τοπογραφικόν διάγραμμα), λόγω της σπουδαιότητος του παρουσιάζοντος λίθινα εργαλεία νεολιθικών χρόνων, κεραμεικής και κοσμημάτων υστέρας εποχής χαλκού - πρώϊμου σιδήρου, ως και ταφικά υπόγεια κτίσματα πρωίμων ρωμαϊκών χρόνων κλπ.
2) Το αρχαίον λατομείον Κύρρου γνωστόν υπό την επωνυμίαν "Τα Καλούπια" κείμενον βορείως της Κοινότητος Αραβησσού, επί του όρους Πάικου της επαρχίας Γιαννιτσών του Νομού Πέλλης.
3) Το Παλαιόκαστρον ΝΑ της Κοινότητος Αραβησσού μετά των ερειπίων της αρχαίας πόλεως Κύρρου του Νομού Πέλλης μετά ζώνης προστασίας 1.000 μέτρων κυκλοτερώς.
4) Το τόξον της ρωμαϊκής γέφυρας, το ευρισκόμενον παρά την Κοινότητα Κλειδίου του Νομού Ημαθίας, ως το μόνον γνωστόν του είδους εις τον χώρον της Μακεδονίας ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 1 και 2
Χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
22-01-2008

Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Νομός Δήμος Διαμέρισμα Οικισμός Θέση Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανή
Μεγάλη Ράχη, Λειβάδια, Ούτσινα,Τσκάρια, Καπουτσίνα, Ρέμα Αγίου Μάρκου, Ράχη Τσέικα, λόφος Αγίου Κωνσταντίνου (Ράχη Πεντέση), Βέρβερη (Μαντριά), Κουρί, Πέντε Αλώνια, Πολεμίστρα, Ισιώματα, Χούχουλο.
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείο Κύρρου ("Τα Καλούπια") στο Πάικο
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΚΥΡΡΟΥ

Βορείως της Αραβησσού, επί του όρους Πάικου
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιοκάστρου μετά των ερειπίων της αρχαίας πόλεως Κύρρου στην Αραβησσό
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΚΥΡΡΟΥ

ΝΑ της Αραβησσού
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τόξο Ρωμαϊκής Γέφυρας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ


Γέφυρες
Αρχαιολογικές Θέσεις